LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 138 ประจำวันที่ 13/09/20 ยอดแจก 50,503

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx6048 3,980
2 xxxxxx4070 3,641
3 xxxxxx1237 3,004
4 xxxxxx4829 2,987
5 xxxxxx3827 2,597
6 xxxxxx6235 1,699
7 xxxxxx3893 1,404
8 xxxxxx4909 1,384
9 xxxxxx2889 1,281
10 xxxxxx5518 1,268
11 xxxxxx2666 791
12 xxxxxx8089 602
13 xxxxxx8682 521
14 xxxxxx3241 474
15 xxxxxx9028 428
16 xxxxxx0294 414
17 xxxxxx0329 397
18 xxxxxx8060 389
19 xxxxxx1254 349
20 xxxxxx2327 346
21 xxxxxx3848 345
22 xxxxxx8896 336
23 xxxxxx3777 331
24 xxxxxx8585 318
25 xxxxxx3953 312
26 xxxxxx2211 296
27 xxxxxx3375 281
28 xxxxxx8671 265
29 xxxxxx0541 263
30 xxxxxx1938 260
31 xxxxxx0571 238
32 xxxxxx1975 238
33 xxxxxx9463 235
34 xxxxxx6066 216
35 xxxxxx9969 216
36 xxxxxx2677 199
37 xxxxxx5597 197
38 xxxxxx4778 197
39 xxxxxx5368 173
40 xxxxxx4303 173
41 xxxxxx2887 166
42 xxxxxx8283 162
43 xxxxxx6249 162
44 xxxxxx6941 140
45 xxxxxx3252 134
46 xxxxxx3325 127
47 xxxxxx5620 127
48 xxxxxx7408 124
49 xxxxxx9091 114
50 xxxxxx5266 114