LINE ID : @DG-OFF
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 14 ประจำวันที่ 22/02/20 ยอดแจก 20,034

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx2626 6,022
2 xxxxxx4591 5,991
3 xxxxxx1233 1,330
4 xxxxxx2563 448
5 xxxxxx8089 351
6 xxxxxx3893 340
7 xxxxxx9028 286
8 xxxxxx9895 273
9 xxxxxx1134 198
10 xxxxxx3698 181
11 xxxxxx9148 179
12 xxxxxx0272 153
13 xxxxxx7411 133
14 xxxxxx6128 123
15 xxxxxx0935 116
16 xxxxxx0495 93
17 xxxxxx0112 89
18 xxxxxx0921 79
19 xxxxxx2577 79
20 xxxxxx3925 76
21 xxxxxx2068 73
22 xxxxxx3005 63
23 xxxxxx3256 51
24 xxxxxx8000 42
25 xxxxxx6737 39
26 xxxxxx7904 39
27 xxxxxx8671 38
28 xxxxxx9580 36
29 xxxxxx5134 35
30 xxxxxx4775 32
31 xxxxxx7590 31
32 xxxxxx1410 31
33 xxxxxx0707 30
34 xxxxxx8577 28
35 xxxxxx3350 26
36 xxxxxx6302 24
37 xxxxxx6074 22
38 xxxxxx0029 20
39 xxxxxx0308 18
40 xxxxxx0936 18
41 xxxxxx8246 17
42 xxxxxx5020 16
43 xxxxxx2508 16
44 xxxxxx9319 16
45 xxxxxx4840 12
46 xxxxxx5644 12
47 xxxxxx6628 12
48 xxxxxx9607 11
49 xxxxxx7659 11
50 xxxxxx0481 10