LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 180 ประจำวันที่ 11/12/20 ยอดแจก 70,454

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx3827 10,358
2 xxxxxx6989 5,911
3 xxxxxx6048 5,633
4 xxxxxx3893 4,607
5 xxxxxx5056 3,877
6 xxxxxx4236 2,998
7 xxxxxx8585 1,719
8 xxxxxx2599 755
9 xxxxxx3652 750
10 xxxxxx4070 742
11 xxxxxx0008 493
12 xxxxxx8682 444
13 xxxxxx0001 416
14 xxxxxx8089 339
15 xxxxxx9028 287
16 xxxxxx6369 273
17 xxxxxx1233 252
18 xxxxxx9463 250
19 xxxxxx8100 249
20 xxxxxx7435 222
21 xxxxxx8670 219
22 xxxxxx6945 174
23 xxxxxx0563 164
24 xxxxxx8826 161
25 xxxxxx0962 155
26 xxxxxx7515 145
27 xxxxxx9951 144
28 xxxxxx3953 142
29 xxxxxx7450 142
30 xxxxxx5599 142
31 xxxxxx6854 138
32 xxxxxx1797 137
33 xxxxxx7753 131
34 xxxxxx1974 131
35 xxxxxx5109 127
36 xxxxxx6492 116
37 xxxxxx0969 114
38 xxxxxx6162 108
39 xxxxxx9459 108
40 xxxxxx5620 99
41 xxxxxx5597 99
42 xxxxxx4778 99
43 xxxxxx9779 97
44 xxxxxx3777 92
45 xxxxxx2531 89
46 xxxxxx1480 89
47 xxxxxx0029 89
48 xxxxxx9969 87
49 xxxxxx5883 86
50 xxxxxx1877 84