LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 188 ประจำวันที่ 22/12/20 ยอดแจก 53,372

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx3893 6,177
2 xxxxxx3181 4,711
3 xxxxxx2599 3,425
4 xxxxxx8682 2,913
5 xxxxxx3721 2,733
6 xxxxxx6511 1,874
7 xxxxxx7408 1,854
8 xxxxxx8585 1,239
9 xxxxxx3846 937
10 xxxxxx0563 838
11 xxxxxx7515 814
12 xxxxxx4070 663
13 xxxxxx2343 653
14 xxxxxx9939 647
15 xxxxxx6989 591
16 xxxxxx7435 547
17 xxxxxx5520 445
18 xxxxxx8089 354
19 xxxxxx7903 311
20 xxxxxx6945 294
21 xxxxxx9459 294
22 xxxxxx2796 293
23 xxxxxx9202 284
24 xxxxxx2913 274
25 xxxxxx7450 237
26 xxxxxx5599 237
27 xxxxxx6492 236
28 xxxxxx8896 236
29 xxxxxx0001 230
30 xxxxxx6048 219
31 xxxxxx6959 218
32 xxxxxx9148 215
33 xxxxxx0294 212
34 xxxxxx4236 193
35 xxxxxx8085 178
36 xxxxxx1877 169
37 xxxxxx9028 164
38 xxxxxx6162 163
39 xxxxxx2671 159
40 xxxxxx1974 146
41 xxxxxx2887 137
42 xxxxxx1141 137
43 xxxxxx9779 133
44 xxxxxx4055 126
45 xxxxxx7641 118
46 xxxxxx5620 118
47 xxxxxx9668 101
48 xxxxxx0054 99
49 xxxxxx5551 99
50 xxxxxx0969 99