LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 198 ประจำวันที่ 04/01/21 ยอดแจก 47,039

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx9150 3,778
2 xxxxxx5548 3,499
3 xxxxxx9273 2,851
4 xxxxxx3371 2,170
5 xxxxxx8089 2,151
6 xxxxxx3323 1,835
7 xxxxxx1233 1,602
8 xxxxxx3893 1,000
9 xxxxxx2343 853
10 xxxxxx6616 834
11 xxxxxx4731 826
12 xxxxxx6048 518
13 xxxxxx6959 508
14 xxxxxx1974 491
15 xxxxxx9779 425
16 xxxxxx7903 387
17 xxxxxx0563 346
18 xxxxxx4070 334
19 xxxxxx4581 292
20 xxxxxx6680 281
21 xxxxxx3953 271
22 xxxxxx8682 264
23 xxxxxx0969 263
24 xxxxxx9028 245
25 xxxxxx9028 240
26 xxxxxx3777 223
27 xxxxxx2946 219
28 xxxxxx8648 218
29 xxxxxx1975 214
30 xxxxxx9718 208
31 xxxxxx7435 208
32 xxxxxx6151 184
33 xxxxxx5620 180
34 xxxxxx9969 178
35 xxxxxx0333 178
36 xxxxxx8827 167
37 xxxxxx3325 165
38 xxxxxx9772 144
39 xxxxxx9939 139
40 xxxxxx8885 133
41 xxxxxx3429 131
42 xxxxxx0592 127
43 xxxxxx2619 126
44 xxxxxx6005 122
45 xxxxxx7641 121
46 xxxxxx5520 121
47 xxxxxx0937 121
48 xxxxxx6511 118
49 xxxxxx2599 110
50 xxxxxx4594 105