LINE ID : @DG-OFF
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 21 ประจำวันที่ 07/03/20 ยอดแจก 22,123

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx4591 8,125
2 xxxxxx2626 8,125
3 xxxxxx9897 354
4 xxxxxx0112 266
5 xxxxxx0921 263
6 xxxxxx2577 263
7 xxxxxx4775 263
8 xxxxxx1402 223
9 xxxxxx3893 178
10 xxxxxx1134 172
11 xxxxxx8191 168
12 xxxxxx3548 165
13 xxxxxx1875 145
14 xxxxxx8939 145
15 xxxxxx7487 108
16 xxxxxx6628 108
17 xxxxxx4908 100
18 xxxxxx2887 85
19 xxxxxx1141 85
20 xxxxxx7992 84
21 xxxxxx7957 83
22 xxxxxx4855 82
23 xxxxxx2964 79
24 xxxxxx2654 78
25 xxxxxx8089 71
26 xxxxxx2563 62
27 xxxxxx2712 62
28 xxxxxx6691 60
29 xxxxxx5579 54
30 xxxxxx2402 48
31 xxxxxx7250 45
32 xxxxxx8246 44
33 xxxxxx5252 42
34 xxxxxx5384 41
35 xxxxxx7967 39
36 xxxxxx5025 38
37 xxxxxx9028 36
38 xxxxxx9148 26
39 xxxxxx7411 26
40 xxxxxx8000 25
41 xxxxxx0521 23
42 xxxxxx4454 23
43 xxxxxx6707 21
44 xxxxxx1523 18
45 xxxxxx6123 17
46 xxxxxx5366 17
47 xxxxxx3666 17
48 xxxxxx0481 16
49 xxxxxx9552 15
50 xxxxxx5693 12