LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 219 ประจำวันที่ 25/02/21 ยอดแจก 80,614

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx6492 12,628
2 xxxxxx5947 6,841
3 xxxxxx3827 3,062
4 xxxxxx4070 2,706
5 xxxxxx6291 2,289
6 xxxxxx6989 1,076
7 xxxxxx8585 819
8 xxxxxx6440 818
9 xxxxxx4909 768
10 xxxxxx8386 610
11 xxxxxx4119 559
12 xxxxxx9028 491
13 xxxxxx8178 357
14 xxxxxx4443 323
15 xxxxxx4829 320
16 xxxxxx3572 310
17 xxxxxx1625 303
18 xxxxxx2946 263
19 xxxxxx2599 255
20 xxxxxx7408 246
21 xxxxxx6511 246
22 xxxxxx3307 219
23 xxxxxx6238 195
24 xxxxxx5883 193
25 xxxxxx3893 189
26 xxxxxx8173 172
27 xxxxxx6484 163
28 xxxxxx6578 159
29 xxxxxx1233 154
30 xxxxxx8086 136
31 xxxxxx9649 131
32 xxxxxx7435 126
33 xxxxxx5620 124
34 xxxxxx0329 122
35 xxxxxx4236 122
36 xxxxxx5366 117
37 xxxxxx8424 110
38 xxxxxx6151 109
39 xxxxxx8060 101
40 xxxxxx2361 98
41 xxxxxx7903 96
42 xxxxxx5964 95
43 xxxxxx1141 94
44 xxxxxx2887 91
45 xxxxxx8346 80
46 xxxxxx3181 79
47 xxxxxx4697 78
48 xxxxxx8074 78
49 xxxxxx3780 74
50 xxxxxx8085 65