LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 245 ประจำวันที่ 09/04/21 ยอดแจก 62,020

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx6291 5,943
2 xxxxxx6989 3,466
3 xxxxxx3572 3,393
4 xxxxxx8682 3,007
5 xxxxxx3893 2,290
6 xxxxxx8089 1,964
7 xxxxxx5347 1,900
8 xxxxxx9028 1,605
9 xxxxxx3307 1,066
10 xxxxxx8956 853
11 xxxxxx6048 849
12 xxxxxx6492 831
13 xxxxxx8896 831
14 xxxxxx5612 775
15 xxxxxx0563 775
16 xxxxxx8585 737
17 xxxxxx8670 676
18 xxxxxx1141 661
19 xxxxxx8100 583
20 xxxxxx3777 579
21 xxxxxx6005 494
22 xxxxxx1134 488
23 xxxxxx7435 477
24 xxxxxx5083 472
25 xxxxxx0333 441
26 xxxxxx6549 422
27 xxxxxx1233 342
28 xxxxxx2373 330
29 xxxxxx4186 325
30 xxxxxx8385 304
31 xxxxxx9779 263
32 xxxxxx2577 248
33 xxxxxx2308 245
34 xxxxxx6159 245
35 xxxxxx2599 240
36 xxxxxx5520 206
37 xxxxxx2030 194
38 xxxxxx5691 181
39 xxxxxx3205 165
40 xxxxxx8424 162
41 xxxxxx2887 149
42 xxxxxx5252 140
43 xxxxxx7416 133
44 xxxxxx6369 132
45 xxxxxx3564 123
46 xxxxxx5925 121
47 xxxxxx0868 110
48 xxxxxx3585 110
49 xxxxxx0935 108
50 xxxxxx8178 103