LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 250 ประจำวันที่ 21/04/21 ยอดแจก 20,155

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx6989 5,009
2 xxxxxx9269 2,008
3 xxxxxx8682 2,008
4 xxxxxx2599 408
5 xxxxxx2887 279
6 xxxxxx6369 262
7 xxxxxx5083 186
8 xxxxxx6048 153
9 xxxxxx1233 137
10 xxxxxx4924 132
11 xxxxxx0169 128
12 xxxxxx8085 96
13 xxxxxx8585 88
14 xxxxxx5612 80
15 xxxxxx8334 79
16 xxxxxx8089 67
17 xxxxxx6440 65
18 xxxxxx9779 60
19 xxxxxx3893 58
20 xxxxxx7435 56
21 xxxxxx3307 50
22 xxxxxx6492 49
23 xxxxxx6291 48
24 xxxxxx9028 43
25 xxxxxx2030 39
26 xxxxxx5620 37
27 xxxxxx3325 37
28 xxxxxx7285 35
29 xxxxxx1141 33
30 xxxxxx0333 31
31 xxxxxx4119 30
32 xxxxxx6005 30
33 xxxxxx3780 28
34 xxxxxx9675 28
35 xxxxxx8956 28
36 xxxxxx2308 26
37 xxxxxx2913 24
38 xxxxxx0029 23
39 xxxxxx9821 23
40 xxxxxx3991 21
41 xxxxxx3571 19
42 xxxxxx4909 17
43 xxxxxx8173 17
44 xxxxxx5616 16
45 xxxxxx9772 15
46 xxxxxx4566 14
47 xxxxxx6959 14
48 xxxxxx3181 13
49 xxxxxx4479 11
50 xxxxxx2406 10