LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 252 ประจำวันที่ 23/04/21 ยอดแจก 127,231

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx6989 32,966
2 xxxxxx2599 8,276
3 xxxxxx1255 6,111
4 xxxxxx3893 1,637
5 xxxxxx8682 1,505
6 xxxxxx6048 1,445
7 xxxxxx8100 1,349
8 xxxxxx8089 1,229
9 xxxxxx9028 1,159
10 xxxxxx2887 1,123
11 xxxxxx6992 1,110
12 xxxxxx8585 983
13 xxxxxx6369 788
14 xxxxxx1233 670
15 xxxxxx1141 640
16 xxxxxx0563 629
17 xxxxxx5366 547
18 xxxxxx0935 492
19 xxxxxx4119 490
20 xxxxxx7335 476
21 xxxxxx7416 462
22 xxxxxx4566 452
23 xxxxxx3307 351
24 xxxxxx3777 329
25 xxxxxx9864 317
26 xxxxxx5612 266
27 xxxxxx0333 265
28 xxxxxx1246 265
29 xxxxxx9779 263
30 xxxxxx2030 238
31 xxxxxx5252 211
32 xxxxxx2577 196
33 xxxxxx2531 194
34 xxxxxx1480 194
35 xxxxxx0937 193
36 xxxxxx6680 193
37 xxxxxx6151 190
38 xxxxxx8334 183
39 xxxxxx8424 173
40 xxxxxx7435 173
41 xxxxxx3571 172
42 xxxxxx7411 172
43 xxxxxx4339 168
44 xxxxxx7285 151
45 xxxxxx3325 142
46 xxxxxx0392 127
47 xxxxxx9969 120
48 xxxxxx2406 104
49 xxxxxx1768 104
50 xxxxxx4746 104