LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 307 ประจำวันที่ 27/08/21 ยอดแจก 46,738

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx7353 5,477
2 xxxxxx4236 4,563
3 xxxxxx5682 1,884
4 xxxxxx3572 1,353
5 xxxxxx3241 1,325
6 xxxxxx1938 1,067
7 xxxxxx5909 827
8 xxxxxx4206 640
9 xxxxxx1141 603
10 xxxxxx2308 473
11 xxxxxx8089 399
12 xxxxxx7591 394
13 xxxxxx1254 394
14 xxxxxx9148 310
15 xxxxxx7049 304
16 xxxxxx3893 218
17 xxxxxx2558 211
18 xxxxxx8085 191
19 xxxxxx3721 180
20 xxxxxx8682 180
21 xxxxxx1191 177
22 xxxxxx2001 155
23 xxxxxx4594 155
24 xxxxxx3205 152
25 xxxxxx7435 152
26 xxxxxx3307 150
27 xxxxxx3777 150
28 xxxxxx4479 141
29 xxxxxx8585 141
30 xxxxxx1233 137
31 xxxxxx6369 136
32 xxxxxx9255 128
33 xxxxxx2887 123
34 xxxxxx1035 112
35 xxxxxx4110 105
36 xxxxxx0742 101
37 xxxxxx2975 95
38 xxxxxx9028 95
39 xxxxxx3846 85
40 xxxxxx6048 83
41 xxxxxx8612 83
42 xxxxxx1787 83
43 xxxxxx3652 81
44 xxxxxx9974 77
45 xxxxxx5904 75
46 xxxxxx6291 75
47 xxxxxx8385 74
48 xxxxxx5691 74
49 xxxxxx8567 66
50 xxxxxx9779 65