LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 316 ประจำวันที่ 11/09/21 ยอดแจก 153,176

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx6926 38,199
2 xxxxxx8959 8,550
3 xxxxxx7353 6,207
4 xxxxxx8386 4,188
5 xxxxxx9161 4,188
6 xxxxxx5304 3,716
7 xxxxxx6048 2,373
8 xxxxxx8089 2,292
9 xxxxxx4206 2,186
10 xxxxxx4070 1,430
11 xxxxxx1938 1,320
12 xxxxxx3241 1,320
13 xxxxxx1412 1,296
14 xxxxxx6227 819
15 xxxxxx4909 819
16 xxxxxx8682 704
17 xxxxxx3307 700
18 xxxxxx4236 659
19 xxxxxx5904 545
20 xxxxxx9028 531
21 xxxxxx0935 446
22 xxxxxx7285 401
23 xxxxxx2030 384
24 xxxxxx4594 350
25 xxxxxx2946 342
26 xxxxxx4614 342
27 xxxxxx6291 327
28 xxxxxx9255 299
29 xxxxxx3652 276
30 xxxxxx2639 264
31 xxxxxx2308 249
32 xxxxxx6159 249
33 xxxxxx6151 232
34 xxxxxx5883 195
35 xxxxxx0392 191
36 xxxxxx2163 179
37 xxxxxx6936 165
38 xxxxxx3846 148
39 xxxxxx8074 146
40 xxxxxx4697 146
41 xxxxxx0168 141
42 xxxxxx3040 139
43 xxxxxx8826 139
44 xxxxxx3893 136
45 xxxxxx8585 134
46 xxxxxx7411 125
47 xxxxxx1233 121
48 xxxxxx6700 116
49 xxxxxx8071 109
50 xxxxxx2001 108