LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 335 ประจำวันที่ 21/10/21 ยอดแจก 37,354

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx9028 4,832
2 xxxxxx8089 3,983
3 xxxxxx6048 3,782
4 xxxxxx8585 2,694
5 xxxxxx5304 1,451
6 xxxxxx4070 1,088
7 xxxxxx6161 1,077
8 xxxxxx4594 973
9 xxxxxx0935 669
10 xxxxxx0799 600
11 xxxxxx3422 540
12 xxxxxx7230 516
13 xxxxxx3893 473
14 xxxxxx7285 401
15 xxxxxx3777 354
16 xxxxxx8100 354
17 xxxxxx2308 343
18 xxxxxx1233 317
19 xxxxxx8682 304
20 xxxxxx8859 282
21 xxxxxx7353 259
22 xxxxxx9779 244
23 xxxxxx2666 232
24 xxxxxx6291 213
25 xxxxxx2835 213
26 xxxxxx1035 183
27 xxxxxx1625 181
28 xxxxxx6959 160
29 xxxxxx9426 136
30 xxxxxx0278 127
31 xxxxxx3061 126
32 xxxxxx0392 120
33 xxxxxx6162 118
34 xxxxxx1237 118
35 xxxxxx5065 106
36 xxxxxx7641 98
37 xxxxxx5520 98
38 xxxxxx5937 85
39 xxxxxx2030 85
40 xxxxxx1313 69
41 xxxxxx8826 69
42 xxxxxx3040 69
43 xxxxxx9649 68
44 xxxxxx4398 64
45 xxxxxx5022 56
46 xxxxxx1190 56
47 xxxxxx8071 52
48 xxxxxx9174 47
49 xxxxxx6989 45
50 xxxxxx1615 38