LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 342 ประจำวันที่ 30/10/21 ยอดแจก 37,675

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx4070 3,353
2 xxxxxx6048 3,353
3 xxxxxx1254 2,265
4 xxxxxx7591 2,265
5 xxxxxx0886 1,475
6 xxxxxx9459 1,475
7 xxxxxx5682 1,270
8 xxxxxx0935 1,000
9 xxxxxx0278 942
10 xxxxxx3893 815
11 xxxxxx4594 737
12 xxxxxx7285 693
13 xxxxxx6161 688
14 xxxxxx1938 589
15 xxxxxx3241 589
16 xxxxxx7230 509
17 xxxxxx1234 497
18 xxxxxx8682 431
19 xxxxxx5304 395
20 xxxxxx8585 387
21 xxxxxx3307 318
22 xxxxxx6332 239
23 xxxxxx2835 237
24 xxxxxx4734 213
25 xxxxxx3422 202
26 xxxxxx3721 198
27 xxxxxx2225 194
28 xxxxxx9028 173
29 xxxxxx6989 155
30 xxxxxx7450 149
31 xxxxxx0198 148
32 xxxxxx3777 134
33 xxxxxx7353 114
34 xxxxxx9040 103
35 xxxxxx8089 101
36 xxxxxx1412 91
37 xxxxxx2308 91
38 xxxxxx2313 90
39 xxxxxx2193 90
40 xxxxxx8060 90
41 xxxxxx0329 90
42 xxxxxx0742 87
43 xxxxxx5904 87
44 xxxxxx8424 86
45 xxxxxx6959 81
46 xxxxxx5110 81
47 xxxxxx4445 80
48 xxxxxx7435 67
49 xxxxxx6616 66
50 xxxxxx4778 64