LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 351 ประจำวันที่ 17/11/21 ยอดแจก 66,159

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx3572 5,166
2 xxxxxx1234 4,656
3 xxxxxx6989 3,585
4 xxxxxx5304 2,979
5 xxxxxx9028 2,951
6 xxxxxx3721 2,385
7 xxxxxx4594 2,150
8 xxxxxx3422 2,105
9 xxxxxx8085 1,853
10 xxxxxx8089 880
11 xxxxxx7435 519
12 xxxxxx1254 496
13 xxxxxx8998 483
14 xxxxxx5682 462
15 xxxxxx2308 414
16 xxxxxx6159 414
17 xxxxxx8956 338
18 xxxxxx8100 334
19 xxxxxx5909 317
20 xxxxxx2030 289
21 xxxxxx7121 282
22 xxxxxx3777 266
23 xxxxxx8337 229
24 xxxxxx4186 196
25 xxxxxx3307 189
26 xxxxxx3893 166
27 xxxxxx2835 159
28 xxxxxx6959 158
29 xxxxxx2632 135
30 xxxxxx1035 129
31 xxxxxx8121 124
32 xxxxxx7049 124
33 xxxxxx8268 122
34 xxxxxx1625 109
35 xxxxxx8682 109
36 xxxxxx4528 104
37 xxxxxx8173 102
38 xxxxxx2712 101
39 xxxxxx1265 88
40 xxxxxx5022 85
41 xxxxxx1190 85
42 xxxxxx0392 79
43 xxxxxx4826 78
44 xxxxxx3725 75
45 xxxxxx8711 69
46 xxxxxx5065 65
47 xxxxxx7591 64
48 xxxxxx8071 60
49 xxxxxx9865 58
50 xxxxxx8583 53