LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 360 ประจำวันที่ 12/12/21 ยอดแจก 53,293

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx6926 7,606
2 xxxxxx8089 4,010
3 xxxxxx9028 3,780
4 xxxxxx3893 3,138
5 xxxxxx0459 2,978
6 xxxxxx2308 2,084
7 xxxxxx6159 2,084
8 xxxxxx3307 1,135
9 xxxxxx2558 989
10 xxxxxx1885 989
11 xxxxxx8896 815
12 xxxxxx7285 797
13 xxxxxx2835 682
14 xxxxxx9865 670
15 xxxxxx8682 647
16 xxxxxx1625 504
17 xxxxxx3358 472
18 xxxxxx4206 463
19 xxxxxx6332 442
20 xxxxxx1265 355
21 xxxxxx0278 347
22 xxxxxx1818 330
23 xxxxxx4594 319
24 xxxxxx2975 184
25 xxxxxx7353 184
26 xxxxxx1233 176
27 xxxxxx5022 157
28 xxxxxx1190 157
29 xxxxxx1035 145
30 xxxxxx6369 138
31 xxxxxx8956 120
32 xxxxxx6260 116
33 xxxxxx9631 115
34 xxxxxx0563 115
35 xxxxxx7446 105
36 xxxxxx6161 97
37 xxxxxx4445 97
38 xxxxxx9772 96
39 xxxxxx6048 86
40 xxxxxx7416 86
41 xxxxxx6616 82
42 xxxxxx7340 82
43 xxxxxx8666 78
44 xxxxxx9668 75
45 xxxxxx7049 73
46 xxxxxx1975 73
47 xxxxxx8173 64
48 xxxxxx8215 60
49 xxxxxx1481 54
50 xxxxxx8178 50