LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 371 ประจำวันที่ 27/12/21 ยอดแจก 24,058

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx3422 1,822
2 xxxxxx3307 1,813
3 xxxxxx8060 1,440
4 xxxxxx0329 1,440
5 xxxxxx8089 1,321
6 xxxxxx9028 1,280
7 xxxxxx9779 608
8 xxxxxx2730 578
9 xxxxxx1233 513
10 xxxxxx3863 492
11 xxxxxx6111 482
12 xxxxxx3572 420
13 xxxxxx8959 331
14 xxxxxx7121 234
15 xxxxxx2712 183
16 xxxxxx6198 123
17 xxxxxx9892 123
18 xxxxxx4778 120
19 xxxxxx1237 120
20 xxxxxx2030 117
21 xxxxxx8956 109
22 xxxxxx3205 109
23 xxxxxx7353 105
24 xxxxxx2975 105
25 xxxxxx8711 98
26 xxxxxx8178 81
27 xxxxxx2971 76
28 xxxxxx1625 60
29 xxxxxx8682 60
30 xxxxxx4135 55
31 xxxxxx6616 54
32 xxxxxx3725 50
33 xxxxxx7340 48
34 xxxxxx3721 40
35 xxxxxx2835 37
36 xxxxxx2619 35
37 xxxxxx3429 35
38 xxxxxx6159 31
39 xxxxxx2308 31
40 xxxxxx6926 30
41 xxxxxx9865 30
42 xxxxxx3777 28
43 xxxxxx2558 28
44 xxxxxx9772 22
45 xxxxxx9354 21
46 xxxxxx8057 20
47 xxxxxx0929 20
48 xxxxxx4044 19
49 xxxxxx1445 18
50 xxxxxx8121 18