LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 372 ประจำวันที่ 28/12/21 ยอดแจก 34,776

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx7665 2,600
2 xxxxxx3893 2,294
3 xxxxxx1191 2,160
4 xxxxxx6111 1,573
5 xxxxxx3572 1,359
6 xxxxxx8682 1,300
7 xxxxxx5682 1,299
8 xxxxxx3307 1,239
9 xxxxxx4289 1,182
10 xxxxxx8352 960
11 xxxxxx2730 671
12 xxxxxx1233 472
13 xxxxxx8060 447
14 xxxxxx9028 418
15 xxxxxx7121 375
16 xxxxxx7435 375
17 xxxxxx8089 371
18 xxxxxx9148 349
19 xxxxxx4528 326
20 xxxxxx7353 269
21 xxxxxx3422 234
22 xxxxxx2971 180
23 xxxxxx7285 176
24 xxxxxx4778 171
25 xxxxxx1237 171
26 xxxxxx0766 140
27 xxxxxx6260 138
28 xxxxxx8972 123
29 xxxxxx2632 104
30 xxxxxx8100 97
31 xxxxxx3863 97
32 xxxxxx8178 92
33 xxxxxx9779 87
34 xxxxxx4612 74
35 xxxxxx7704 70
36 xxxxxx4206 69
37 xxxxxx1035 68
38 xxxxxx2558 63
39 xxxxxx1885 63
40 xxxxxx1818 63
41 xxxxxx3777 61
42 xxxxxx3358 61
43 xxxxxx7335 58
44 xxxxxx8711 54
45 xxxxxx8424 51
46 xxxxxx0392 50
47 xxxxxx9649 50
48 xxxxxx6048 47
49 xxxxxx7416 47
50 xxxxxx2619 46