LINE ID : @DG-OFF55
ฝากอัตโนมัติเข้าทันที หากกรอกข้อมูลถูกต้อง

ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ

รอบที่ 374 ประจำวันที่ 31/12/21 ยอดแจก 42,246

No. Username ได้รับ
1 xxxxxx8682 3,814
2 xxxxxx5682 3,808
3 xxxxxx3725 2,464
4 xxxxxx1254 2,324
5 xxxxxx9932 1,614
6 xxxxxx0935 1,268
7 xxxxxx9779 1,204
8 xxxxxx2308 1,076
9 xxxxxx7285 854
10 xxxxxx1233 818
11 xxxxxx4206 804
12 xxxxxx6159 786
13 xxxxxx3371 760
14 xxxxxx7591 709
15 xxxxxx3863 494
16 xxxxxx6161 493
17 xxxxxx6616 371
18 xxxxxx7049 355
19 xxxxxx2835 338
20 xxxxxx4479 329
21 xxxxxx0198 318
22 xxxxxx7515 310
23 xxxxxx7941 290
24 xxxxxx6063 280
25 xxxxxx4091 280
26 xxxxxx8121 232
27 xxxxxx3572 224
28 xxxxxx8352 220
29 xxxxxx8089 204
30 xxxxxx9028 202
31 xxxxxx7121 176
32 xxxxxx2632 173
33 xxxxxx6260 159
34 xxxxxx4289 146
35 xxxxxx4135 139
36 xxxxxx1975 138
37 xxxxxx0812 137
38 xxxxxx8956 134
39 xxxxxx4612 126
40 xxxxxx3777 125
41 xxxxxx3893 117
42 xxxxxx6644 117
43 xxxxxx2619 100
44 xxxxxx7450 99
45 xxxxxx4778 97
46 xxxxxx1237 97
47 xxxxxx3358 97
48 xxxxxx7665 85
49 xxxxxx8178 83
50 xxxxxx6111 83